Vad är Glascentrum

Glascentrum – teknik & utbildningscenter

Monteringstekniska Kommittén, MTK, ombildades per den 1 maj 2008 till aktiebolag med det juridiska namnet Glascentrum i Växjö AB.

Glascentrums verksamhetsidé är att utarbeta och publicera anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader samt att verka för ökad kunskap inom området genom information, erbjuda utbildningar och besiktningar.

För dig som kund till MTK eller abonnent av MTKs publikationer innebär det inga förändringar förutom namnbytet.

MTKs publikationer kommer fortsatt att publiceras under namnet MTK.

Glas är möjligheternas material

Det är bara glas som kan allt. Släppa in dagsljus, dämpa buller, skydda mot brand, stoppa farlig strålning, ge skydd mot beskjutning och försvåra inbrott. Därför blir möjligheternas material allt vanligare i nya byggnader.

Men det gäller att välja rätt glas – och montera det rätt! Ett litet fel kan få stora följder

I samband med besiktningar där problem uppstått, upptäcks alltför ofta felaktiga monteringar eller att leverantören valt fel glas. Det kan exempelvis handla om otäta glastak eller i värsta fall brandskyddsglas, som på grund av felaktig montering ger ett otillräckligt brandskydd.

Utvecklingen går fort

Utvecklingen går fort både vad gäller glastyper och monteringsmetoder. Det är inte lätt att hålla sig á jour. För oss på MTK är det vårt dagliga jobb. Vi läser, frågar, analyserar och systematiserar. Resultatet blir MTK:s anvisningar, som idag är accepterade av branschens olika aktörer.

 Besiktningar

Genom den opartiskhet MTK åtnjuter, anlitar såväl beställare som leverantörer MTK där besiktning av glas och glasmontage krävs. Det kan gälla allt från förbesiktning till deltagande i skiljenämnd.

Rådgivning

Den dagliga rådgivningen är omfattande. Den vänder sig till arkitekter, glasmästare, fönstertillverkare och många andra.

Integritetsinställningscenter