Publikationer

MTK – Publikationer

MTK ger kontinuerligt ut anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas.

Genom att teckna abonnemang, antingen papper (pärm), eller digitalt (PDF) ser MTK till att du alltid har tillgång till de senaste anvisningarna och riktlinjerna. Via MTK:s hemsida har du, vid digitalt abonnemang, samtliga anvisningar uppdaterade och tillgängliga, du behöver inte vänta på tryckning och utskick. Du kan även beställa enstaka anvisningar i pappers- eller pdf-format.

Allt material i MTK-pärmen och på MTK:s hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsmannarätt!

MTK har publicerat följande riktlinjer:

MTK Montering av isolerrutor

Riktlinjer för montering av isolerrutor. Till anvisningen hör en årligen publicerad förteckning över provade och godkända fogmaterial. Denna anvisningen är kopplad till isolerrutetillverkarnas garantivillkor.

MTK Tak

Riktlinjer för val och montering av glas i tak.

MTK Brand

Riktlinjer för val och montering av glas i brandhämmande konstruktioner inklusive bilaga 1, 2, 3 och 4.

Kondens på fönster

Beskrivning av orsaker till kondens på fönsters insida, samt förslag till åtgärder för att komma till rätta med kondensproblem. 

MTK Säkerhet

Riktlinjer för val och montering av glas i utsatta lägen, där risk för personskada föreligger.

MTK Skydd

Riktlinjer för montering av glas för olika skyddsfunktioner.

MTK Glas och Ljud

En del ljudbegrepp förklaras. Hur glas och glaskonstruktioner fungerar vad gäller ljudreduktion beskivs. Ljudkrav för byggnader behandlas.

Integritetsinställningscenter