MTKs godkännandesystem

MTK:s godkännandesystem – fogmaterial

Alltsedan slutet av 60-talet, när man övergick från att montera isolerrutor i kitt till nyare cellgummilister, har MTK provat och godkänt fogmaterial avsedda för glasning.

Om ni tillverkar, importerar eller säljer fogmaterial torde dokumenten om vårt godkännandesystem vara högintressant läsning.

Rubriken “Kontrollregler” tar upp kravspecifikationer, och godkännandesystemets krav på inledande provning (typprovning) och uppföljande provning. Här finns också blanketter för internkontroll, samt ett exempel på det certifikat som utfärdas för godkända produkter.

Kontakta oss för provning. Villkor – Kontrollregler – Beställningsblankett

På “Godkända fogmaterial” återfinns en förteckning över de fogmaterial som är godkända för innevarande år. I förteckningen finns också en lista över de företag som tillverkar eller levererar fogmaterial.

mtk_stamp_ver1

Integritetsinställningscenter