gmb9b

Glassäkra miljöer – Bostäder

9B. Glasparti i yttervägg (under 0,6 m från golv). Nivåskillnad ≥ 2 m.

Krav: Skydd mot skärskador och fall

Glasval Invändigt Utvändigt
Laminerat glas, lägst klass 2(B)2 Skall användas

Integritetsinställningscenter