gmb6

Glassäkra miljöer – Bostäder

1

6. Glas i dusch-vägg/dörr

Krav: Skydd mot skärskador, stabilitet enligt SS-EN 14428

Glasval Enkelglas
Härdat glas, lägst klass 1(C)3 Skall användas

Integritetsinställningscenter