gmb2

Glassäkra miljöer – Bostäder

1

2. Glas i räcke vid nivåskillnad ≥ 2 meter

Krav: Skydd mot skärskador och fall

Glasval Enkelglas
Laminerat glas, lägst klass 2(B)2 Skall användas

OBS! Vid fallrisk är det viktigt att dimensionera hela räcket, inkl infästningar, för de aktuella lasterna.

Integritetsinställningscenter