Ny Fogmateriallista

Nu har den nya listan för 2021 över godkända fogmaterial publicerats.

Den finns att hämta under under rubriken MTK-GODKÄNNANDE för att komma dit klicka här.

Integritetsinställningscenter