Besiktningar

Besiktningar

Opartiska besiktningar

Tack vare Glascentrums opartiska roll anlitas vi allt oftare för
besiktningar.

Det kan till exempel gälla reklamationer, kvalitetsfrågor, montage och om rätt
glas har monterats.

En besiktning går till så att vi först går igenom gällande regelverk. Därefter
görs den fysiska besiktningen. Efter utförd besiktning skrivs en rapport
innehållande alla detaljer kring besiktningen inkluderande ett utlåtande.
Rapporten distribueras till berörda parter.

Kontakta oss för att boka en tid för besiktning.

Glascentrum Säkerhetspolicy

Anna-Lena Fransson 070 – 219 89 33
anna-lena@glascentrum-mtk.se

Integritetsinställningscenter